Vad är K.O.R.T.I.S och varför?

Allmänt
K.O.R.T.I.S är en förkortning av KOnsortium RadioTekniker I Samverkan men trots det något högtravande namnet är vi en ganska blygsam klubb. Klubben bildades den 1 juni 1995. De flesta av oss är visserligen radiotekniker till yrket och förkortningen av namnet stämmer fint eftersom vi trivs när det fnistrar och luktar brända komponenter. Vi är givetvis alla radioamatörer och flera av oss är digitalt lagda dvs sysslar med datorer i olika former.

K.O.R.T.I.S är ingen ordinär radioklubb och det går inte att ansöka om medlemskap. Vi bedriver inte någon verksamhet i konkurrens med andra klubbar, tvärtom har vi samarbete med ett par stycken. Vi ser oss som ett komplement till andra amatörradioklubbar, flera av oss är medlemmar i andra klubbar och medlemmarna är spridda på olika orter i Sverige och Norge. All verksamhet sker ideellt och finansieras ur egna fickor samt via gåvor och bidrag.

Syfte
Vårt främsta syfte är att främja användandet av Packet Radio samt att driva SK4KS BBS och diverse noder för närvarande i S-län. Vi innehar två klubbsignaler för detta ändamål, SK4KS och SK4ND.

En annan verksamhet
är att bygga om UHF-repeatern SK4RRT som skall monteras på Kronoparken i Karlstad. Det är SM4UKS P-O, som är hård- och mjukvaru-konstruktör i projektet. SK4RRT ägs av K.O.R.T.I.S men repeatertillståndet innehas av Hagfors Sändareamatörer, HASA.
SK4RRT kommer att få egen sida på vår website så småningom.

Övrig verksamhet
Varje vinter, någon helg när det är som kallast, åker vi till MoroKulien för att, under lättsamma former, köra radio och ha det trevligt i största allmänhet. Det är en tradition vi har tagit över från HASA och deltagarna varierar lite år från år. En som alltid varit med är SM4KEL Peter, som dessutom har lite bilder därifrån på sin hemsida.

Till sist
Amatörradio är en mångfasetterad hobby som hela tiden (trots många gamla uvars vilja) utvecklas och blir allt bredare. Om du som läser detta är tekniskt intresserad men inte är radioamatör så kan vi bara rekommendera dig att bli det. Information om hur man går till väga hittar du hos Sveriges Sändareamatörer SSA.


Copyright © Webmaster@kortis.com 1998. All rights reserved. Last Updated: 1999-02-20